Our Blog

หนึ่งปัญหาที่นักออกแบบกราฟฟิค หรือผู้ที่ รับทำAnimation มักเจอบ่อย ๆ นั้นคือ งานที่นำรูปภาพมาใช้ หายไป!!!! เมื่อนำไฟล์ไปเปิดกับเครื่องอื่น

ดังนั้นเรามาเรียนรู้วิธีการที่จะทำไม่ให้รูปหายให้กับนักออกแบบ หรือผู้รับทำAnimation นำไปใช้ โดยมี 2 วิธีดังนี้

1.คลิกที่ภาพ แล้ว กดที่ Embedded

2. กด save หรือ save as.. –> ตั้งชื่อไฟล์ กด save –> ติ๊กตรงช่อง Include Linked Files –> OK

เพียงเท่านี้ ไม่ว่าจะนำไฟล์ไปเปิดที่เครื่องไหน รูปก็จะถูกฝังไปกับไฟล์ ทำให้รูปไม่หาย สามารถนำไปใช้ได้กับงานออกแบบ งาน Artwork หรือ งาน รับทำAnimation ได้ทุกประเภท

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *